Takster

Takstblad; gældende for 1/1-2018 til 31/12-2018                            Takst2018

Forbrugsafgifter (fast afgift):

kr.

Årlig fast afgift excl. moms 668,00
Årlig fast afgift incl. moms 835,00
Takster pr. m³ vand
I parentes er angivet modtageren af det enkelte beløb
Vandtakst (Tylstrup Vandværk 3,80
Vandafledningsbidrag incl. afgift (Aalborg Kommune) 23,49
Afgift af ledningsført vand (SKAT) 6,18
Drikkevandsbidrag (SKAT) 0,19
Grundvandsbeskyttelse (Aalborg Kommune) 1,40
Samlet takst pr. m³ excl. moms 35,06
Samlet takst pr. m³ incl. moms 43,83

Tilslutningsafgifter: Kontakt vandværkets kasserer på email kasserer@tylstrupvand.dk