Takster

Takstblad; gældende for 1/1-2019 til 31/12-2019  Takster er uændret fra 2018                           Takster 2019

Forbrugsafgifter (fast afgift):

kr.

Årlig fast afgift excl. moms 668,00
Årlig fast afgift incl. moms 835,00
Takster pr. m³ vand
I parentes er angivet modtageren af det enkelte beløb
Vandtakst (Tylstrup Vandværk 3,80
Vandafledningsbidrag incl. afgift (Aalborg Kommune) 23,49
Afgift af ledningsført vand (SKAT) 6,18
Drikkevandsbidrag (SKAT) 0,19
Grundvandsbeskyttelse (Aalborg Kommune) 1,40
Samlet takst pr. m³ excl. moms 35,06
Samlet takst pr. m³ incl. moms 43,83

Tilslutningsafgifter: Kontakt vandværkets kasserer på email kasserer@tylstrupvand.dk