Takster

Takstblad; gældende for 1/1-2017 til 31/12-2017                            Takster2017

Forbrugsafgifter (fast afgift):

kr.

Årlig fast afgift excl. moms 600,00
Årlig fast afgift incl. moms 750,00
Takster pr. m³ vand
I parentes er angivet modtageren af det enkelte beløb
Vandtakst (Tylstrup Vandværk 3,80
Vandafledningsbidrag incl. afgift (Aalborg Kommune) 21,57
Afgift af ledningsført vand (SKAT) 5,86
Drikkevandsbidrag (SKAT) 0,39
Grundvandsbeskyttelse (Aalborg Kommune) 1,40
Åbenland bidrag (Aalborg Kommune) 0,06
Samlet takst pr. m³ excl. moms 33,08
Samlet takst pr. m³ incl. moms 41,35

Tilslutningsafgifter: Kontakt vandværkets kasserer på email kasserer@tylstrupvand.dk