Takster

Takstblad; gældende for 1/1-2020 til 31/12-2020                                      Takst2020

Forbrugsafgifter (fast afgift):

kr.

Årlig fast afgift excl. moms 668,00
Årlig fast afgift incl. moms 835,00
Takster pr. m³ vand
I parentes er angivet modtageren af det enkelte beløb
Vandtakst (Tylstrup Vandværk 3,70
Vandafledningsbidrag incl. afgift (Aalborg Kommune) opkræves direkte af Aalborg forsyning kloak i 2020
Afgift af ledningsført vand (SKAT) 6,18
Drikkevandsbidrag (SKAT) 0,19
Grundvandsbeskyttelse (Aalborg Kommune) 1,50
Samlet takst pr. m³ excl. moms 11,57
Samlet takst pr. m³ incl. moms 14,46

Tilslutningsafgifter: Kontakt vandværkets kasserer på email kasserer@tylstrupvand.dk