Vandmåler

Kontrol af vandmåleren

Ny lov gør, at alle vandværker, med jævne mellemrum, skal foretage kontrol af vandmålerne. Dette sker for at såvel vandværket som forbrugerne kan sikre sig, at afregningen af vand sker retfærdigt.

Senest hvert 6. år udtages de enkelte målere, hvorefter de kontrolleres på et autoriseret målelaboratorium. Overholder et parti vandmålere ikke kravene, skal hele partiet udskiftes inden for 1 år.
Yderligere information om kontrolsystemet, kan fås hos det lokale vandværk.

NB. Vandværket opfordrer sine forbrugere til at kontrollere sin vandmåler mindst 1 gang om måneden. På den måde kan man undgå uregelmæssigheder i sit vandforbrug, f.eks. på grund af vandlækage i boligens vandinstallation eller defekte pakninger i toilet eller vandhaner.

Aflæsning af vandmåleren

Det påhviler forbrugeren at aflæse vandmåleren en gang om året, og meddele aflæsningstallet til vandværket på det aflæsningskort der bliver tilsendt fra vandværket i løbet af december måned. På aflæsningskortet er der information om sidste målerstand og forventet målervisning. Vandværket beregner årets forbrug ud fra forrige målerstand.

Hvis ikke vandværket modtager aflæsningskortet retur rettidigt, vil der blive pålagt gebyr. Der kan undertiden dannes dug på indersiden af vandmålerens glasrude, og derved kan tallene være vanskelige at aflæse. Hvis man banker let med en kno på glasset, vil duggen samle sig i vanddråber, så aflæsning bliver mulig.

Er det af en eller anden grund ikke muligt for forbrugeren selv at aflæse måleren, kan der rettes henvendelse til vandværket om at man ønsker måleren aflæst. Vandværket vil derefter foretage aflæsning af måleren.