Vandmåler

Kontrol af vandmåleren

Ny lov gør, at alle vandværker, med jævne mellemrum, skal foretage kontrol af vandmålerne. Dette sker for at såvel vandværket som forbrugerne kan sikre sig, at afregningen af vand sker retfærdigt.

Senest hvert 6. år udtages de enkelte målere, hvorefter de kontrolleres på et autoriseret målelaboratorium. Overholder et parti vandmålere ikke kravene, skal hele partiet udskiftes inden for 1 år.
Yderligere information om kontrolsystemet, kan fås hos det lokale vandværk.

NB. Vandværket opfordrer sine forbrugere til at kontrollere sin vandmåler mindst 1 gang om måneden. På den måde kan man undgå uregelmæssigheder i sit vandforbrug, f.eks. på grund af vandlækage i boligens vandinstallation eller defekte pakninger i toilet eller vandhaner.

Aflæsning af vandmåleren

Aflæsning af vandmåler sker i Januar hvor vandværket kører rundt i forsyningsområdet og elektronisk aflæser alle forbrugsmålere.