Velkommen

 

Meld flytning 
Hvis du vil melde flytning, klik her “Meld flytning“.

Vandets hårdhed og pH værdi
Det vand du modtager fra Tylstrup Vandværk har en hårdhed på 10 °dH og en pH værdi på 8
(disse oplysninger  skal f.eks. anvendes når du skal indstille din opvaskemaskine)

Ved brud på Tylstrup Vandværks vandledninger

Hvis der opdages brud på Tylstrup Vandværks ledningsnet.
Kontakt : Tylstrup VVS , Ole Kristiansen 20 23 21 56 / 98 26 21 56
hvis denne ikke svarer kontakt bestyrelsen.