Velkommen

 

Meld flytning 
Hvis du vil melde flytning, klik her “Meld flytning“.

Vandets hårdhed og pH værdi
Det vand du modtager fra Tylstrup Vandværk har en hårdhed på 10 °dH og en pH værdi på 8
(disse oplysninger  skal f.eks. anvendes når du skal indstille din opvaskemaskine)

Ved brud på Tylstrup Vandværks vandledninger

Hvis der opdages brud på Tylstrup Vandværks ledningsnet.
Kontakt : Tylstrup VVS , Ole Kristiansen 20 23 21 56 / 98 26 21 56
hvis denne ikke svarer kontakt bestyrelsen.

 

Måleraflæsning til spildevandsafgift

Aalborg forsyning udsender i øjeblikket aflæsnings kort, til opgørelse af spildevands afgift. Dette sker, fordi den ikke længere, opkræves sammen med betalingen af vandet til Tylstrup Vandværk.  Forbrugeren skal derfor selv opgive årsforbrug til Aalborg Forsyning.

For de forbrugere der betaler Tylstrup Vandværk via betalingsservice vil målertallet kunne ses på oversigten sidst i Januar. Forbrugeren kan også selv aflæse måleren hvis man ikke har tallet til rådighed